KADRY – PŁACE

345

Zakres prowadzonych usług kadrowych obejmuje:

I. Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych, w tym:

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę;  PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy);
– prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych);
– monitorowanie spełniania licznych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy, PIH i innych instytucji;
– dopilnowanie aby były spełnione wszystkie wymogi stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy, PIH i inne instytucje;
– rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy;
– organizacja szkoleń BHP;
– pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu Świadczeń   Socjalnych, itp.

II. Kompleksowe prowadzenie rozliczeń pracowniczych, w tym:

- optymalizacja obciążeń pracowniczych;
– sporządzanie list wynagrodzeń pracowników;
– sporządzanie wszelkich deklaracji rozliczeniowych z ZUS;
– rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników;
– sporządzanie informacji RMUA dla pracowników;
– wyliczanie należności podatkowych i ZUS;
– rozliczanie umów cywilnoprawnych;
– przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników;
– prowadzenie rozliczeń z PFRON;
– doradztwo w sprawach pracowniczych.

indeks88Cennik:

                 Rozumiemy, że ten temat interesuje Państwa najbardziej. Jednak określenie ceny wiąże się z ustaleniem zakresu wybranych usług, które Państwo uważacie za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Waszej firmy. Określając warunki współpracy uwzględniamy przede wszystkim ilości zatrudnionych osób, ilości dokumentów  i innych czynników wpływających w istotny sposób na pracochłonność wykonywanej usługi. Dlatego też ceny są negocjowane indywidualnie.

Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo elastycznie.

 logo