KSIĘGOWOŚĆ

foto4

Oferta:

               Jest to ogólny zarys naszych usług. W praktyce zawsze oferta jest dostosowywana indywidualnie do potrzeb i wymagań każdego z naszych klientów:

I. Kompleksowe prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w tym:

- dekretacja i księgowanie dokumentów;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
– wyliczanie podatku dochodowego;
– doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych;
– sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych;
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
– zakładanie i likwidacje działalności.

II. Kompleksowe prowadzenie Ksiąg Handlowych, w tym:

- rejestracja spółek prawa handlowego,
– prowadzenie ksiąg rachunkowych;
– tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości;
– sporządzanie raportów kasowych;
– sporządzanie rozliczeń podatkowych;
– sporządzanie sprawozdań statystycznych;
– sporządzanie bilansów i rocznych rozliczeń podatkowych;
– prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych;
– przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw.

III. Kompleksowe prowadzenie Ewidencji Przychodów, w tym:

- księgowanie dokumentów;
– prowadzenie wykazu środków trwałych;
– wyliczanie podatku dochodowego;
– doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych;
– sporządzanie rocznego zeznania podatkowego;
– prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
– zakładanie i likwidacje działalności.

IV.Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT, w tym:

- prowadzenia ewidencji VAT;
– sporządzanie deklaracji VAT;
– wyliczanie podatku VAT;
– konsultacje księgowe w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT;
– sporządzanie dokumentów korygujących.

           Klientom indywidualnym, nie prowadzącym działalności gospodarczej oferujemy pomoc przy:

- sporządzaniu każdego rodzaju rozliczeń z Urzędem Skarbowym – PIT,

- odliczeniach VAT od materiałów budowlanych,

- rozliczeniach spadków,

- wykonaniu biznes planów, itd.:

Wykonujemy również kompleksowe rozliczenia rolników.  

indeks88 Cennik:

        Rozumiemy, że ten temat interesuje Państwa najbardziej. Jednak określenie ceny wiąże się z ustaleniem zakresu wybranych usług, które Państwo uważacie za niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Waszej firmy. Określając warunki współpracy uwzględniamy formę prawną firmy, ilości zatrudnionych osób, ilości dokumentów księgowych i innych czynników wpływających w istotny sposób na pracochłonność wykonywanej usługi. Dlatego też ceny są negocjowane indywidualnie.

Zarówno do cen, jak i zakresu świadczonych usług podchodzimy bardzo elastycznie.

logo